Lista produktów marki KALER

System MyGuardian opracowano w celu ochrony tego, co najważniejsze – zdrowia i życia ludzkiego.

System MyGuardian opracowano w celu ochrony tego, co najważniejsze – zdrowia i życia ludzkiego. MyGuardian skierowany jest do osób, które opiekują się samotnie mieszkającymi starszymi osobami. Mimo najszczerszych chęci nie jesteśmy w stanie być zawsze z nimi, 24 godziny na dobę.